Wilt u doneren?

De medewerkers van Rechtswinkel Achterhoek staan op vrijwillige basis voor u klaar. Het staat u echter vrij om als blijk van waardering een gift te doen.

Dit kan op rekeningnummer NL 94 RABO 0308 2798 83 op naam van Stichting Rechtswinkel Achterhoek óf via de QR-code!

Dit wordt zeer gewaardeerd!

Donatie QR