Doneer

Doneren

De medewerkers van Rechtswinkel Achterhoek staan op vrijwillige basis voor u klaar. Het staat u echter vrij om als blijk van waardering een gift te doen. Dit kan op rekeningnummer NL 94 RABO 0308 2798 83 op naam van Stichting Rechtswinkel Achterhoek.

pexels-vie-studio-4439457